Glider-v-shape - White (Yellow Border) 1

Glider-v-shape - White (Yellow Border) 2

Glider-v-shape - White (Yellow Border) 3

Glider-v-shape - White (Yellow Border) 6

Glider-v-shape - White (Yellow Border) 4

Glider-v-shape - White (Yellow Border) 7

Glider-v-shape - White (Yellow Border) 5